Cloudové technologie - COMP-any.cz

Pronájem software

Nekupujte drahé licence, pronajměte si je.

Pronájem software - COMP-any.cz

Moderní způsob pořizování licencí od společnosti Microsoft - to je základní charakteristika programu SPLA. Již nemusíte v pravidelných intervalech nakupovat nový software. Jednoduše si software pronajímáte a automaticky získáváte jeho nejnovější verze. Z hlediska účetní formy se jedná o provozní režii a tím přechází přímo do nákladů. Typickým příkladem je pořízení serveru a serverových licencí.

Naše společnost Vám připraví cenovou nabídku na pronájem kompletního serveru a vy každý měsíc platíte částku, která odráží počet licencí, které používáte.

Naše společnost má uzavřenou smlouvu SPLA a díky pravidelným školením od společnosti DAQUAS přinášíme našim zákazníkům nejnovější informace o licenčních modelech.

Pronájem software

ceny licencí jsou založeny na tom, co jste skutečně v předchozím měsíci používali
minimální počáteční náklady
přístup k nejnovějším verzím produktů Microsoft
možnost pronájmu i pracovních stanic s nainstalovanými vybranými produkty Microsoft
dokonalý přehled o použitých licencích
výdaje spadají mezi přímé náklady, vyhnete se dlouhodobým investičním odpisům