Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje
Všechny realizace

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

IT Outsourcing

Správa serverů / Správa stanic / Bezpečnost / Helpdesk / Zálohy

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje je nástupnickou organizací dvanácti sloučených pedagogicko-psychologických poraden Středočeského kraje, které jsou dnes jejími odloučenými pracovišti. Ke sloučení těchto příspěvkových organizací došlo ke dni 1.1.2005 na základě rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje.