Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Kolín
Všechny realizace

Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Kolín

Projekty

Dodávka HW / Instalace / Implementace / Servis

V rámci EU projektu INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ jsme zvítězili ve výběrovém řízení na dodávku pracovních stanic, tabletů, monitorů, a to včetně zapojení a instalace.